01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Λάρισας για ευπαθείς ομάδες πολιτών

Βάσει της υπ.αρ. 22/2015 Α.Σ.Δ. ( ΑΔΑ 7ΡΜΓΩΛΞ-ΨΛΡ) θεσπίζεται ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης νερού για ευπαθείς ομάδες πολιτών & ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης . Με την υπ.αρ. 32/2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΚΗΞΟΡ8Δ-ΧΨΨ) έγινε τροποποίηση της παραπάνω απόφασης.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου υποχρεούνται κάθε χρόνο σε ανανέωση της αίτησής τους από τη στιγμή υποβολής της νέας φορολογικής δήλωσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Εκκαθαριστικό Σημειώμα προηγούμενου φορολογικού έτους
  3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού έτους
  4. Έντυπο Ε9 (για περιουσιακά στοιχεία αφ’ όσον υπάρχουν)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δήμο ή το ΚΕΠ)
  6. Λογαριασμός Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
  7. Λογαριασμός Δ.Ε.Η.
  8. Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο ή Τίτλος ιδιοκτησίας

Ανάλογα με την κατηγορία της ευπαθούς ομάδας υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι:

ΑΠΟΡΟΙ
Εισόδημα έως 7.000,00 €

Α.ΜΕ.Α

  • Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ)
  • Εισόδημα έως 35.000,00 €

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Εισόδημα έως 20.000,00 €

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Εισόδημα έως 40.000,00 €
α) Πιστοποιητικό από ΑΣΠΕ
β) Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων

ΑΝΕΡΓΟΙ
Εισόδημα έως 10.000,00 €
Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Εισόδημα έως 10.000,00 €
Βεβαίωση σύνταξης

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορια που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται παρακάτω μπορούν να αποσταλλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση e-mail: [email protected]

Συνυποβάλλονται : Έντυπα  ΑΙΤΗΣΗΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  τα οποία θα πρέπει να υπογράφει δικαιούχος.

Image

Η ΔΕΥΑΛ έχει πάντα ως κύρια επιδίωξη την εξασφάλιση υδατικών πόρων και την παροχή υγιεινού νερού. Αυτό τον στόχο τον έχει πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το νερό που τρέχει στις βρύσες της Λάρισας είναι άριστης ποιότητας, η ΔΕΥΑΛ επιλύει κάθε πρόβλημα υδροδότησης.

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO