01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Δραστηριότητες Ύδρευσης

Έργα με αυτεπιστασία

Η ΔΕΥΑΛ προγραμματίζει και κατασκευάζει έργα με αυτεπιστασία, δηλαδή με τα δικά της συνεργεία, στα οποία απασχολούνται περί τους 100 εργαζόμενους.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν :

α) τις επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, που προγραμματίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών για παροχές νερού ή συνδέσεις των ακινήτων τους με τα δίκτυα      αποχέτευσης.

β) την καλή λειτουργία και συντήρηση

  • των δικτύων ύδρευσης, με το συνεχή έλεγχο παροχής και πίεσής τους.
  • των δικτύων αποχέτευσης, με τον καθημερινό καθαρισμό τους με τα υπερσύγχρονα εξοπλισμένα αυτοκίνητα καθαρισμού υπονόμων.

γ) τις ασφαλτοστρώσεις και επουλώσεις τομών, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό (αυτοκίνητα μεταφοράς συνεργείων, εργαλείων, φορτηγά και εκσκαφείς). Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι συνυφασμένη με τον αριθμό των τομών, που δημιουργούνται καθημερινά στους δρόμους της πόλης. ΄Εχει υπάρξει σημαντική βελτίωση, ως προς το χρόνο αποκατάστασής τους με άσφαλτο ή τσιμέντο. Ο στόχος είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών, με χρονικό ορίζοντα μία διετία.

Έλεγχος Διαρροών

Χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης

Το μεγάλο μήκος, 600 χλμ. , του δικτύου ύδρευσης , η παλαιότητά του σε ορισμένα σημεία της πόλης, καθώς και η αύξηση της πίεσης από 4 σε 5,5 bar περίπου, μετά το 1998, με το νέο τρόπο υδροδότησης, είχαν σαν αποτέλεσμα τις διαρροές στο δίκτυο.

Η ΔΕΥΑΛ για τον έλεγχο και την αντιμετώπισή τους κάνει συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες με τη λήψη μέτρων, που στοχεύουν στη μείωσή τους. Τέτοια μέτρα είναι η σταθερή βελτίωση των προδιαγραφών για τις προμήθειες των υλικών, η αντικατάσταση παλαιών δικτύων και ο χωρισμός της πόλης σε ζώνες πίεσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών , καθώς και η χαρτογράφηση όλου του δικτύου.

H ΔΕΥΑΛ έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον εντοπισμό των αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης. Διαθέτει όργανα ακριβείας και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό , το οποίο ελέγχει επιτόπου το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται η ταλαιπωρία των καταναλωτών, οι μεγάλες ζημίες στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και πάνω απ' όλα η άσκοπη κατανάλωση ποσοτήτων νερού.

Με τη λειτουργία του Συστήματος της Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών η ΔΕΥΑΛ συμπληρώνει και ενισχύει τα μέτρα για τη μείωση των απωλειών του δικτύου της με τη σωστή διαχείρισή του.

Τηλεμετρία

Η ΔΕΥΑΛ έχει σε εξέλιξη ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για την εφαρμογή του συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και αυτοματισμών στα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και ομβρίων και η εφαρμογή του στον τομέα αυτό, θεωρείται, ως πρότυπη και πρωτοποριακή για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση με 1.330.814 Ευρώ έχει εξασφαλισθεί από το 2ο Ταμείο Συνοχής και άρχισε η διαδικασία δημοπράτησής του .

Το σύστημα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών αφορά :

  • στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων ( γεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια), με τη διευκόλυνση του ελέγχου και της αυτοματοποίησής τους.
  • στην εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης (S.C.A.D.A.) , καθώς στον εκσυγχρονισμό των παλαιών. Η εγκατάστασή τους θα γίνει σε 30 τουλάχιστον κομβικά σημεία της πόλης, από τα οποία θα λαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες για ολόκληρο το δίκτυο και την ποιότητα του παρεχόμενου νερού.
  • στην εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων, για το σύστημα υδροδότησης.
  • στην εγκατάσταση ενός Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος,για την επεξεργασία των πληροφοριών που θα λαμβάνονται απ' όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΛ εφαρμόζει ήδη πρωτοποριακά επιμέρους συστήματα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, τα οποία θα ενταχθούν στο γενικότερο σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών. Μ' αυτά παρακολουθούνται δυναμικοί παράμετροι του δικτύου ύδρευσης, όπως στάθμες και παροχές τροφοδοσίας δεξαμενών, καταναλώσεις και πιέσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου. Με βάση τις τιμές των παραμέτρων αυτών εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση του νερού, τις βλάβες και τις απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης , καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της.

Επίσης, η ΔΕΥΑΛ εφαρμόζει ένα σύστημα μεταφοράς της εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, από τις εγκαταστάσεις της, επί 24ώρου βάσης, για την ασφάλειά τους και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών, η ΔΕΥΑΛ επαυξάνει τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του δικτύου της , τη συνέχιση της ομαλής και ποιοτικής υδροδότησης της πόλης σε 24ωρη βάση, καθώς και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO