01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Νερού

Τα εργαστήρια της ΔΕΥΑΛ λειτουργούν από το 1975 και είναι από τα πιο οργανωμένα και αξιόπιστα στην χώρα για τον έλεγχο του νερού.

Είναι διαπιστευμένα από το 2011 κατά ISO EN 17025, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για την διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων αλλά και για την δειγματοληψία σε πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια νερά αλλά και σε νερά κολυμβητικών δεξαμενών.

Επιπλέον τα εργαστήρια είναι πιστοποιημένα κατά ISO EN 9001.

ISO EN 17025
ISO 9001 2015
ISO 9001 2015

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

δευαλ εργαστηρια

Η ΔΕΥΑΛ διαθέτει εξοπλισμένα εργαστήρια για την διεξαγωγή χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό καθημερινά πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από εξειδικευμένο προσωπικό από τις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές, από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης αλλά και από βρύσες καταναλωτών.

Τα δείγματα αυτά αναλύονται για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους και τα αποτελέσματά τους πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ ανταποκρίνεται πλήρως στις νομοθετικές απαιτήσεις (Κ.Υ.Α.Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017-Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα).

Το σημαντικό έργο των εργαστηρίων της ΔΕΥΑΛ έχει αναγνωρισθεί από την πολιτεία.

Έτσι το 1992 όταν έγινε ο αρχικός σχεδιασμός του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Επιφανειακών Νερών της Ελλάδας» τα εργαστήρια της ΔΕΥΑΛ εντάχθηκαν από την αρχή σαν «Περιφερειακό Εργαστήριο Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» και ήταν το μόνο μη κρατικό εργαστήριο.

Σήμερα η ΔΕΥΑΛ είναι ένας από τους 6 φορείς που έχουν αναλάβει, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος τη λειτουργία του δικτύου και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για την πράξη «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

δευαλ εργαστηρια

Οι δειγματοληψίες αφορούν στην εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση των σταθμών παρακολούθησης με σκοπό τη διενέργεια των αναλύσεων.

Τα δείγματα μετά τη συλλογή τους από τους σταθμούς αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τη διενέργεια των σχετικών αναλύσεων.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης είναι η 31/12/2023.

Image

Η ΔΕΥΑΛ έχει πάντα ως κύρια επιδίωξη την εξασφάλιση υδατικών πόρων και την παροχή υγιεινού νερού. Αυτό τον στόχο τον έχει πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το νερό που τρέχει στις βρύσες της Λάρισας είναι άριστης ποιότητας, η ΔΕΥΑΛ επιλύει κάθε πρόβλημα υδροδότησης.

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO