01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

  • Home
  • Η ΔΕΥΑΛ
  • Επενδύσεις - Προγράμματα ΕΣΠΑ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Προγράμματα ΕΣΠΑ

δευαλ εσπα

Επενδύσεις Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

δευαλ φιλοδημος

ΕΛΛΑΔΑ 2.0

δευαλ φιλοδημος

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας

δευαλ φιλοδημος

Φιλόδημος

δευαλ φιλοδημος

Επενδυτικό Έργο

H ΔΕΥΑΛ από το 1980,που απέκτησε τη σύγχρονη μορφή της, με την ένταξή της στο Ν. 1069/80, μέχρι και σήμερα, μετατράπηκε σε μία δυνατή, οικονομικά αυτάρκη και αποτελεσματική επιχείρηση.

Στα στοιχεία στον παρακάτω Πίνακα είναι εμφανής η διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών.

ΔΕΥΑΛ: Συγκριτικός πίνακας δραστηριότητας 1980-2018
(τα στοιχεία του πίνακα είναι σε Ευρώ σε τιμές του έτους επένδυσης)

Περιγραφή Αντικειμένου

Έτος 1980

Έτος 2002

Έτος 2018

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ

7.381.550 m3

16.837.580 m3

18.506.573 m3

Πελάτες Ύδρευσης

35.834

63.800

84.043

Πελάτες Αποχέτευσης

8.000

55.000

76.290

Αξία Νερού

224.661,00

5.824.804,00

9.609.853,00

Αξία χρήσης αποχέτευσης

20.004,00

2.837.856,00

1.259.040,00

Κόστος Επενδύσεων από το 1980 έως το ετος αναφοράς

Κτίρια - Γεωτρήσεις

-

5.072.417

12.387.443

Έργα Ύδρευσης

371.061

17.492.548

41.471.489

Έργα αποχέτευσης (ακαθ - όμβρια)

733.870

45.874.570

92.041.367

Έργα βιολογικού

-

5.213.484.022

15.047.443

Έργα άρδευσης

-

0

986.776

Λοιπές εγκαταστάσεις - Μεταφορικά μέσα - Έπιπλα / Σκεύη

-

4.899.179

10.370.065

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΤΟ 2018
(σε τιμές έτους επένδυσης)

-

-

172.304.583

Αυτό το τεράστιας εμβέλειας έργο υποδομής επέφερε ριζικές αλλαγές στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής της πόλης και κατασκευάστηκε σε τρεις φάσεις:

  • από το 1982 μέχρι το 1992 κατασκευάσθηκε ένα μεγάλο μέρος της αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και ο Βιολογικός Καθαρισμός, από τους πρώτους που λειτούργησαν στη χώρα μας. Το σύνολο του έργου χρηματοδοτήθηκε με 65% από τη ΔΕΥΑΛ και το υπόλοιπο από από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Για τη χρηματοδοτική κάλυψη των αναγκών αυτών η ΔΕΥΑΛ σύναψε δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ). Το ύψος του συνολικού ονομαστικού δανεισμού έφτασε στο ποσό των 5.000.000.000 δραχμών και η συνολική τοκοχρεολυτική υποχρέωση ήταν 20.000.000 δραχμές. Οι δανειακές αυτές υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά.
  • από το 1993 μέχρι το 2000 , η ΔΕΥΑΛ μέσω του 1ου Ταμείου Συνοχής κατασκεύασε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης , συνολικού ύψους 7,8 δις δραχμών. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με 90% από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο με 10% από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της επένδυσης αυτής είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά προγραμματίζεται και υλοποιείται έργο για την ύδρευση την ανόρυξη γεωτρήσεων και τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Κατασκευάζονται το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, νέες δεξαμενές στην περιοχή του Μεζούρλου και αντικαθίσταται μεγάλο κομμάτι του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Στόχος μας η απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης καθώς και η μείωση των απωλειών του δικτύου.

  • Από το 2002 μέχρι και το 2006. Στην περίοδο αυτή επενδύθηκαν 25.000.000 Ευρώ (8,5 δις δραχμές), με χρηματοδότηση από το 2ο Ταμείο Συνοχής.
  • Σημαντική θέση στις επενδύσεις της ΔΕΥΑΛ έχουν τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και ο μηχανολογικός και άλλοι εξοπλισμοί, με δικά της κεφάλαια, τα οποία από το 1982 μέχρι το 2002 έφτασαν τα 12 δις δραχμές σε τρέχουσες τιμές. Βασικός επενδυτικός στόχος είναι η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με τρόπο που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της πόλης σε μεγάλο βάθος χρόνου. Προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι η όσο το δυνατό ταχύτερη καi αποτελεσματικότερη εκτέλεση του αναληφθέντος έργου, από το 2ο Ταμείο Συνοχής.

Υλοποιούμενα Έργα ΔΕΥΑΛ

δευαλ υλοποιούμενα έργα
Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO