01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 καθώς και υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 καθώς και υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας υπάγεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της Ε.Ε. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την 114/7/04-05-2018 απόφαση του, αποφάσισε να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, των υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν την συμμόρφωση της, στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 καθώς και υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.).

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται στην αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (συνημμένο αρχείο PROSKLISI_ENDIAFERONTOS_DEYAL_GDPR.pdf) , να υποβάλλουν σχετική Προσφορά από την Δευτέρα 14/5/2018 έως και την Παρασκευή 18/5/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (1ος όροφος). είτε με φυσική παρουσία είτε με αποστολή του σχετικού φακέλου στην διεύθυνση Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα.

Η συνολική δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24% .
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης Προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) , εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO