Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 06/07/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 06/07/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

ΛΑΡΙΣΑ 6/7/2021

Επειδή υπήρξαν διαμαρτυρίες πολιτών για την επέμβαση στο διαμορφωθέν οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Ιουστινιανού και Κολοκοτρώνη, από την ΔΕΥΑΛ αφενός ζητείται η κατανόηση των πολιτών και αφετέρου διευκρινίζονται τα εξής:

- Η  ΔΕΥΑΛ παρενέβη στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί  επείγον πρόβλημα στο δίκτυο.

- Η αντιμετώπιση της βλάβης, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μαζί με την αποκατάσταση και του οδοστρώματος άμεσα. Επίσης η δαπάνη της αποκατάστασης θα καλυφθεί από την ΔΕΥΑΛ.